Lisy mieszkające w Londynie ulegają powolnemu samoudomowieniu. Mają krótsze i szersze pyski oraz mniejsze mózgi niż ich dzicy kuzyni, co wskazuje na przystosowanie do miejskiego trybu życia.

W Muzeum Narodowym Szkocji znajduje się kolekcja około 1500 czaszek lisów z Londynu i okolic. Kiedy naukowcy porównali czaszki lisów wiejskich z czaszkami lisów londyńskich, odkryli kilka kluczowych różnic. Wynikają one z odmiennych warunków środowiskowych.

Lisy żyjące poza miastem polują na niewielkie zwierzęta, co wymaga szybkości i zręczności. W przypadku lisów miejskich cechy te nie są konieczne. Pożywienia jest pełno wszędzie wokół; to odpadki z ludzkich stołów. Krótsze, silniejsze pyski londyńskich lisów są lepiej przystosowane do rozbijania opakowań i chrupania resztek kości, a mózgi mogą być mniejsze, ponieważ pożywienie nie ucieka, a jego zdobycie nie jest specjalnie trudne.

Cechy te odpowiadają „syndromowi udomowienia”, jak zjawisko to nazwał Karol Darwin. Chodzi o zestaw cech, których nabywa zwierzę w procesie oswajania i udomawiania.

Oczywiście, nie oznacza to, że miejskie lisy są zwierzętami udomowionymi. Ich ewolucja podąża w kierunku przystosowania ich do życia wśród ludzi, ale niekoniecznie z ludźmi. Odkrycie to jest natomiast ciekawe z innej przyczyny – daje pewne pojęcie o tym, jak wyglądała droga psów i kotów do udomowienia.

Zmiany w czaszkach londyńskich lisów pokrywają się ze zmianami zaobserwowanymi podczas badań nad domestykacją lisów w ZSRR. Eksperyment rozpoczął się w latach sześćdziesiątych XX w. Kolejne pokolenia hodowanych lisów selekcjonowano pod kątem uzyskania jak najmniej agresywnych i najbardziej przyjaznych człowiekowi zwierząt. Okazało się, że jednym z efektów było skrócenie się lisich pysków. Czaszki londyńskich lisów pozyskano w latach 1971–1973, kiedy podjęto próbę ograniczenia liczebności tych zwierząt w mieście. Zakończyło się to niepowodzeniem, toteż plan zarzucono. W ostatnim czasie – z uwagi na wzrost liczby lisów – kwestia zmniejszenia ich populacji powraca pod debatę publiczną w Wielkiej Brytanii.