Wybierz Strona

Kategoria: Natura

Ile kosztuje Natura?

Czy przyrodę można wycenić? Czy można oszacować wartość ekosystemów? Pytania wydają się absurdalne, ale kryje się za nimi głębszy sens. Odpowiedź na nie mogłaby pomóc, na przykład, w obliczaniu adekwatnych kar za niszczenie środowiska.
Jednym z eksperymentów, które mogą przybliżyć nas do rozwiązania tego problemu, jest projekt prowadzony w szkockich górach. Fragment lasu o powierzchni 40 ha, użytkowanego do niedawna w celach komercyjnych, został poddany rekultywacji.

Czytaj dalej

Hekatomba na Wyspach

Na Wyspach Brytyjskich ubywa roślin i owadów. Tempo wymierania gatunków jest zawrotne. W ciągu ostatnich 70 lat wymarło ponad 200 gatunków owadów i ponad 20 gatunków roślin. Jeśli nie podejmie się radykalnych działań, kolejne już wkrótce podzielą ich los.

Czytaj dalej

Wyginie co trzeci gatunek drzew

Według nowszych szacunków co najmniej 30 proc. gatunków drzew na świecie stoi w obliczu zagłady. Począwszy od znanych nam dębów i magnolii, po egzotyczne, tropikalne gatunki. Eksperci twierdzą, że zagrożonych jest ponad 17 tys. gatunków drzew – dwa razy więcej niż zagrożonych ssaków, ptaków…

Czytaj dalej

Z konieczności cnota

Tradycyjny w dużej mierze charakter polskiego rolnictwa jest raczej rezultatem zaszłości historyczno-społeczno-gospodarczych, aniżeli świadomą działalnością na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tym niemniej, dzięki temu, że gospodarstwa rolne prowadzą zróżnicowaną produkcję i stosują ekstensywne metody hodowli i uprawy, zużycie nawozów sztucznych jest kilkakrotnie niższe niż średnio w krajach zachodnich…

Czytaj dalej

Nauczka idzie w las

Trudno o ekosystem bardziej wszechstronnie wykorzystywany przez człowieka niż lasy. Pełnią one funkcje rekreacyjne, odgrywają istotną rolę w gospodarce, a przede wszystkim – stanowią niezwykle ważne ogniwo ekologiczne całej planety. A mimo to traktujemy je często po macoszemu: wycinamy, zatruwamy, zaśmiecamy…

Czytaj dalej

Grzyb nasz powszedni

Grzyby to ogromna i bardzo zróżnicowana grupa organizmów. Wśród ok. 60 tys. gatunków znajdują się zarówno duże, takie, które można zobaczyć gołym okiem (tzw. makroskopowe), jak i widoczne dopiero pod mikroskopem. Komórki grzybów nie zawierają chlorofilu, a więc nie mogą „żywić się słońcem”, jak rośliny…

Czytaj dalej

Miasto nie dla drzew?

Drzewa w mieście – choć może nie zawsze widać to na pierwszy rzut oka – mają się nie najlepiej. Zdecydowanie nie jest to ich naturalne środowisko. Dlaczego chorują? Czy powodem są zanieczyszczenia powietrza i gleby, czy też pasożytnicze owady? A jeśli szkodniki, to jak z nimi walczyć?

Czytaj dalej

Płoną łąki, płoną lasy…

Każdej wiosny możemy się przekonać, jak niska jest jeszcze świadomość ekologiczna Polaków. Nigdzie bowiem w Europie, poza naszym krajem, nie zetkniemy się ze zjawiskiem wypalania traw. Najnowszym przykładem jest niedawny wielki pożar trenów nad Biebrzą, spowodowany – według ekspertów – przez celowe podpalenie łąki…

Czytaj dalej

Czas apokalipsy

Historia życia na Ziemi to nieustanny proces powstawania i odchodzenia w niebyt kolejnych gatunków zwierząt i roślin. Jedne z nich ustępują stopniowo w naturalnym procesie walki o przetrwanie, inne giną nagle, wymierają w bardzo krótkim czasie. Ten paradoks długo nie dawał spokoju paleontologom. Jeszcze do niedawna większość z nich odrzucała możliwość gwałtownych wymierań…

Czytaj dalej

Z motyką na zagrożenia

Norweski filozof Arne Naess wprowadził w 1973 r. pojęcie tzw. głębokiej ekologii. Uznaje ona ludzi za obcych na Ziemi. Według radykalnych poglądów Naessa jesteśmy jak wirusy atakujące i niszczące żywą tkankę naszej planety. Można zrozumieć rozsierdzenie intelektualisty obserwującego tempo degradacji środowiska. Warto jednak dostrzec także drugą stronę medalu – bezinteresowne wysiłki wielu ludzi, aby zahamować ten szał niszczenia…

Czytaj dalej
Ładuję

Archiwum