Astronomowie potwierdzili, że wokół najbliższej nam gwiazdy, Proximy Centauri, krąży planeta wielkości Ziemi. Odkryto ją w 2016 r., a obecnie – dzięki nowemu i znacznie dokładniejszemu spektrografowi o nazwie ESPRESSO, znajdującemu się w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) w Chile – uściślono wyniki poprzednich obserwacji.

Ustalono, że planeta, której nadano nazwę Proxima B, jest tylko nieco większa od naszej rodzimej planety – ma masę równą 1,17 masy Ziemi. Ponieważ jednak Proxima b znajduje się 20 razy bliżej swojej gwiazdy niż Ziemia Słońca, jej okres obrotu wokół gwiazdy jest znacznie krótszy niż ziemski rok, wynosi bowiem tylko 11,2 ziemskiego dnia. Mimo to, Proxima b krąży w ekosferze, a więc otrzymuje mniej więcej tyle samo energii od swojej gwiazdy, co Ziemia, a to pozwala mieć nadzieję, że może się na niej znajdować woda w stanie płynnym.

Jednak Proxima Centauri jest gwiazdą aktywną, która smaga planetę promieniowaniem rentgenowskim. Jest go około 400 razy więcej niż otrzymuje Ziemia od Słońca. To stawia pod znakiem zapytania możliwość powstania życia na najbliższej nam egzoplanecie.

Niewykluczone, że w systemie Proximy Centauri znajduje się więcej planet. Dane z ESPRESSO ujawniły również drugi sygnał, chociaż badacze nie byli w stanie ostatecznie ustalić, co go spowodowało. Może to być mała planeta o masie zaledwie jednej trzeciej masy Ziemi, czyli obiekt, którego wykrycie przed uruchomieniem ESPRESSO było niemożliwe. Gdyby to się potwierdziło, byłaby to najmniejsza planeta wykryta kiedykolwiek metodą badania prędkości radialnej gwiazdy (prędkości gwiazdy względem Ziemi). Zmiany tej prędkości, wykrywane w widmie gwiazdy, mogą świadczyć o istnieniu w jej sąsiedztwie planety lub planet.

Co więcej, istnieje możliwość, że system składa się z jeszcze jednej planety. W trakcie odrębnych obserwacji uzyskano dane mogące wskazywać na istnienie wokół Proximy Centauri dużej planety typu super-Ziemi. Nazwano ją Proximą c. Jej odległość od gwiazdy miałaby wynosić 1,5 jednostki astronomicznej, czyli krążyłaby ona półtora raza dalej od gwiazdy niż Ziemia od Słońca. Rok na planecie trwałby 1907 dni ziemskich.

Proxima Centauri znajduje się w odległości 4,24 roku świetlnego od naszego Słońca. Jest tzw. czerwonym karłem, a jej średnica wynosi około jednej siódmej średnicy Słońca.

Odkrycie planet wokół tego typu gwiazd jest trudne, ponieważ są one słabe i emitują większość swojego światła w zakresach spektralnych czerwieni i podczerwieni. Niemniej, ESPRESSO otwarł przed astronomami nowe możliwość, dając szansę na znalezienie wielu małych światów wokół gwiazd najbliższych Słońcu. Naukowcy pracują już jednak nad jeszcze precyzyjniejszym instrumentem o nazwie RISTRETTO, który również zostanie zainstalowany w obserwatorium ESO w Chile. Został zaprojektowany do bezpośredniego wykrywania światła emitowanego przez egzoplanetę. Celem jest poszukiwanie cząsteczek w atmosferze, które mogłyby wskazywać na obecność życia; takich jak tlen i para wodna.