Wiek ponad trzydziestokilometrowego krateru meteorytowego, odkrytego pod grubą na kilometr pokrywą lodową Grenlandii, od lat intrygował naukowców. Krater Hiawatha, jeden z największych na świecie, jest wyjątkowo dobrze zachowany, pomimo silnej erozji powodowanej przez lodowiec. Dotychczas datowano upadek meteorytu na około 13 tys. lat temu. Jak się jednak okazuje, nastąpiło to dużo wcześniej.

Określenie „dużo wcześniej” nie oddaje zresztą w pełni przewartościowania, do jakiego doszło w kwestii datowania krateru. Najnowsze badania wskazują bowiem, że meteoryt uderzył w ląd, który obecnie jest Grenlandią, aż 58 mln lat temu, zaledwie kilka milionów lat po wyginięciu dinozaurów. Datowanie przeprowadzono w dwóch laboratoriach, w Danii i Szwecji, które — stosując różne metody datowania — doszły do tego samego rezultatu.

W chwili uderzenia meteorytu Arktyka wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Była porośnięta lasem deszczowym o średniej temperaturze około 20 st. C. Zamieszkiwały ją zwierzęta strefy tropikalnej: krokodyle, żółwie i stworzenia podobne do hipopotamów.

Z uwagi na wielkość krateru siła uderzenia meteorytu musiała być ogromna. Nie wiadomo na razie, jak duże zakłócenie globalnego klimatu to spowodowało. Zapewne nie aż takie, jak katastrofa wcześniejsza o kilka milionów lat, która zabiła dinozaury, lecz skutki dla najbliższego regionu musiały być bardzo dotkliwe. Datowania krateru dokonano dzięki analizie kryształów cyrkonu, znalezionych w piasku rzek wypływających z lodowca, pod którym znajduje się krater. Kryształy te zawierają izotopy uranu, które zaczynają rozpadać się w miarę krystalizacji cyrkonu, przekształcając się w izotopy ołowiu w stałym i przewidywalnym tempie. Ziarna piasku zostały ogrzane laserem, a naukowcy zmierzyli ilość uwolnionego argonu, który powstaje w wyniku rozpadu rzadkiego, ale naturalnie występującego radioaktywnego izotopu potasu, znanego jako K-40. Okres półtrwania K-40 jest wyjątkowo długi i wynosi 1,25 mld lat, co czyni go idealnym „zegarem” do datowania odległych w czasie zdarzeń geologicznych.