Spadkobiercy wybranych tradycji

Wojenna przeszłość Polski w szkoleniu politycznym żołnierzy służby zasadniczej Sił Zbrojnych PRL

Ważnym aspektem szkolenia politycznego w Siłach Zbrojnych PRL przed rokiem 1989 było nauczanie dziejów polskiego oręża. Jednakże podręczniki i materiały do szkolenia politycznego pełne były luk i przemilczeń, a szereg epizodów wojennej historii Polski z nich usunięto.

Opracowanie powstało w oparciu o rozprawę doktorską obronioną w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inne książki