Szkolenie polityczne w „ludowym” Wojsku Polskim

Wybrane zagadnienia

Obowiązkowym szkoleniem politycznym w Siłach Zbrojnych PRL objęty był cały stan osobowy, od szeregowców po generałów. Najważniejszą formę pracy ideowo-politycznej z żołnierzami stanowiło programowe szkolenie polityczne, zaś najważniejszą z punktu widzenia dydaktyki wojskowej grupą osobową sił zbrojnych, objętą szkoleniem programowym, byli żołnierze służby zasadniczej.

Praca stanowi rozwinięcie zagadnień zasygnalizowanych w rozprawie doktorskiej obronionej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.