Ósmy dzień stworzenia

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje bezpłodność za chorobę społeczną. W Polsce cierpi na nią...

Czytaj więcej