Tratwy ewolucji

Miliony lat temu oceany stanowiły barierę – zdawałoby się – nie do przebycia dla naczelnych. Czy...

Czytaj więcej