Jak Lech z Rusem

Zarys wojskowości polskiej i ruskiej na tle wzajemnych konfliktów X-XIII  w.

Państwo polskie od swych początków związane było z Rusią Kijowską nie tylko z racji słowiańskiego pobratymstwa, lecz także więzami powinowactwa i pokrewieństwa między panującymi rodami. Nie brakowało również intensywnych kontaktów militarnych.

Ich symbolem w okresie wczesnego średniowiecza może być epizod wspomniany w Latopisie kijowskim.

Oto w roku 1149 Bolesław Kędzierzawy wraz z bratem, Henrykiem Sandomierskim, i oddziałami Węgrów przybyli do kniazia Iziasława Mścisławicza. W Łucku Bolesław Kędzierzawy pasował na rycerzy wielu synów bojarskich. Zwyczaj ten nie był wówczas na Rusi rozpowszechniony. Wydarzenie to wskazuje na bliskie kontakty wojskowe i wzajemne wpływy.