Spadkobiercy wybranych tradycji

Wojenna przeszłość Polski w szkoleniu politycznym żołnierzy służby zasadniczej Sił Zbrojnych PRL

Ważnym aspektem szkolenia politycznego w Siłach Zbrojnych PRL przed rokiem 1989 było nauczanie dziejów polskiego oręża. Jednakże podręczniki i materiały do szkolenia politycznego pełne były luk i przemilczeń, a szereg epizodów wojennej historii Polski z nich usunięto.

W prezentowanej pracy została przeanalizowana treść podręczników i materiałów do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej Sił Zbrojnych PRL, z lat 1947?1989, w celu ustalenia, w jakim stopniu manipulowano dziejami polskiego oręża, przedstawiając je w sposób wybiórczy i tendencyjny.

Jako że przez szeregi wojska ?ludowego? przewinęły się ? w ciągu niemal półwiecza jego istnienia ? miliony młodych ludzi, kwestia ich przymusowej indoktrynacji ? również historycznej ? należała do najważniejszych zadań stojących przed aparatem propagandy PRL. Jednym z głównych celów szkolenia politycznego było bowiem wpojenie żołnierzom określonych ideałów, które następnie ? za sprawą opuszczających koszary rezerwistów ? miały zostać rozpowszechnione w szerszych kręgach społeczeństwa.

Opracowanie powstało w oparciu o rozprawę doktorską obronioną w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.